Algemeen

Gebruik van deze site van Tapperuse B.V. (hierna ‘Tapperuse’) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden. Tapperuse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid 

De op de website getoonde informatie wordt door Tapperuse met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Tapperuse is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de website leiden naar websites buiten het domein van Tapperuse, welke geen eigendom zijn van Tapperuse, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Tapperuse. Hoewel Tapperuse uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten 

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Tapperuse dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tapperuse dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.