Mei 2018

1. Algemeen

In dit privacy statement, legt Tapperuse Nederland B.V. (‘Tapperuse Nederland B.V.’ of ‘we’ of ‘ons’) uit hoe we je persoonsgegevens gebruiken wanneer je gebruikmaakt van de Tapperuse app (‘de app’).

Tapperuse Nederland B.V. is de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van je verwerken. Dit statement is van toepassing op alle gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door Tapperuse Nederland B.V., via de website, de app of op andere wijze.

2. Hoe gebruiken we je gegevens

Tapperuse Nederland B.V. biedt via de Tapperuse app en bijbehorende website een dienst aan die gebruikers in staat stelt om op basis van ‘tap in’ en ‘tap uit’ toegang te krijgen tot een bij Tapperuse Nederland B.V. aangesloten locatie. Op basis van de daadwerkelijk in een locatie doorgebrachte tijd betalen gebruikers achteraf. De Tapperuse dienst wordt hier verder ‘de dienst’ genoemd. De locatie die via de dienst beschikbaar wordt gesteld en waar je op basis van tijd(seenheden) tegen betaling via de dienst gebruik van kunt maken kan betrekking hebben op amusement, wellness, cultuur, sport of anderszins (‘de locatie’).

2.1 Gegevens in het kader van het leveren van de dienst

Wanneer je gebruik wenst te maken van de dienst, download je onze app en vul je je naam, geboortedatum, geslacht, adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres in. Deze gegevens gebruiken we om je de dienst te kunnen leveren. Uploaden van een foto in je account is optioneel. Via de app kun je ook informatie bekijken over de locaties, zoals de openingstijden van een locatie, kosten van een dagkaart en wat de afstand is tot de locatie.

Indien je samen met medegebruikers locaties bezoekt en ook voor deze medegebruikers via de dienst betaalt, wordt je gevraagd de naam van de medegebruikers in de app in te voeren, voor zover deze jonger zijn dan 18 jaar.

In geval de medegebruikers 18 jaar of ouder zijn, dienen zij zelf over een gastaccount voor de dienst te beschikken. Je kunt deze medegebruikers uitnodigen via de app door ze via WhatsApp, sms of een ander kanaal een link te sturen naar de app store waar ze de app kunnen downloaden.

De medegebruiker hoeft vervolgens alleen maar jouw uitnodiging te accepteren en is dan gerechtigd om samen met jou de betreffende locatie te bezoeken. Zorg dat je altijd eerst toestemming van je medegebruikers hebt voor je deze gegevens aan ons verstrekt of voor je hen een uitnodiging stuurt om zelf een gastaccount aan te maken.

Je hebt de keuze om in de app ‘bijhouden locatiegegevens’ aan en uit te zetten. De locatiegegevens zijn echter noodzakelijk voor Tapperuse Nederland B.V. om je de toegang tot de locatie op basis van ‘tap in’ te verlenen en uitgang op basis van ‘tap uit’ te kunnen bieden. We gebruiken de locatiegegevens ook om (wanneer je dat wilt) een selectie te maken van de Tapperuse locaties in het gebied dat je aangeeft waarbinnen je locaties wilt bezoeken en om je de afstand tot de locatie te kunnen tonen.

Wij zullen de gegevens die we van je verzamelen ook gebruiken om contact met je te kunnen onderhouden en om eventuele vragen te kunnen beantwoorden die je hebt over de dienst. Verder gebruiken we je gegevens en de feedback die je geeft, om onze dienst verder te verbeteren.

We kunnen je gegevens gebruiken voor het oplossen van technische problemen, in het kader van fraudebestrijding of beveiliging om je en onze veiligheid en rechten en eigendommen te beschermen. Dit gebruik kan bestaan uit het verrichten van onderzoek naar verdachte of ongebruikelijke activiteiten en overtredingen van onze Algemene Voorwaarden waar je bij het downloaden van de app mee akkoord bent gegaan. De verwerking van deze gegevens doen we in het kader van ons gerechtvaardigd belang om de dienst te verbeteren en om fraude tegen te gaan.

2.2 Gegevens die worden vastgelegd bij gebruikmaking van de dienst

Naast de gegevens die je ons zelf verstrekt bij het aanmaken van je account of door gebruikmaking van de dienst, wordt ook een aantal gegevens van je automatisch geregistreerd op onze server wanneer je onze website of app bezoekt, zoals welke webpagina’s je bezoekt, je IP-adres en de naam, merk, versie van je computersysteem of ander device en type internetbrowser.

De informatie over je klik- en zoekgedrag op de website en bij het lezen van onze nieuwsbrief en de locaties die je hebt bezocht of bekeken op onze website, de instellingen in de app, je communicatie met ons in verband met je gebruik van onze dienst kan door ons gecombineerd worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om onze klanten en websitebezoekers in groepen (segmenten) in te delen met gezamenlijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Zo kunnen wij je meer relevante informatie geven. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen om bijvoorbeeld de indeling voor jou handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor jou relevant zijn op die van derden en voor campagnes op onze website of in onze app. We proberen op basis van de informatie die we van je hebben onze communicatie met jou in de app, via nieuwsbrieven, banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk voor jou te maken. Wij meten bovendien de effectiviteit van onze campagnes.

De hiervoor genoemde verwerkingen voeren we uit in ons gerechtvaardigd belang, namelijk dat om onze dienst te kunnen verbeteren en om eventuele nieuwe functionaliteiten onder de aandacht van onze klanten, websitebezoekers en gastgebruikers te kunnen brengen die interessant voor ze lijkt. Ons belang bestaat ook uit het kunnen meten van de effecten van onze marketing (campagnes).

2.3 Gebruik van gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie

Je kunt zelf via de instellingen in je app aangeven of je push of andere notificaties van ons wilt ontvangen met algemene of marketinggerelateerde informatie . Via onze website kun je je bovendien voor onze nieuwsbrief inschrijven. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de nieuwsbrief, wanneer je deze niet langer wilt ontvangen of je instellingen in de app wijzigen zodat je geen berichten meer ontvangt. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens.

2.4 Gebruik van gegevens van medegebruikers met een gastaccount

Wanneer je als medegebruiker een gastaccount hebt aangemaakt, hebben we slechts deze gegevens van je: je naam (zoals in contactenlijst van hoofdgebruiker), je acceptatie van de uitnodiging en gegevens over je telefoon. Deze informatie gebruiken we alleen maar om je toegang tot de locatie te kunnen verschaffen als medegebruiker en ter afwikkeling van de betaling van de kosten van je bezoek door degene die jou als medegebruiker heeft uitgenodigd.

De gegevens van medegebruikers verwerken we ter uitvoering van onze overeenkomst met deze medegebruikers, zodat medegebruikers ook gebruik kunnen maken van de dienst.

3. Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens gedurende de periode dat je gebruikmaakt van de dienst en wij zullen je account en de bijbehorende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen na beëindiging door ons of door jezelf van het gebruik van onze dienst, zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren.

We bewaren persoonsgegevens van medegebruikers met een gastaccount totdat de medegebruiker de app voor het gastaccount heeft verwijderd.  

4. Cookies

Veel van de in dit Privacy Statement genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die jouw device of browser opslaat wanneer je onze website of app bezoekt. Wij gebruiken ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, Javascripts en tags. Bezoek je onze website of gebruik je onze app opnieuw, dan wordt je device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om je favorieten te onthouden, om je accountgegevens te bewaren zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om je gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, word je altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons Cookiebeleid lees je meer over ons gebruik van cookies, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn.  

5. Verstrekking van je persoonsgegevens

Alleen die medewerkers van Tapperuse Nederland B.V. die toegang nodig hebben in verband met het leveren van de dienst krijgen toegang tot de persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren zoals bijvoorbeeld het hosten van de website of andere (IT) diensten, aan onze payment providers (AfterPay en Acapture) voor het regelen van de betaling aan de deelnemende locaties, aan professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). In geval van verstrekking aan een derde partij zorgen we over het algemeen dat deze partijen de gegevens alleen voor het doeleinde zullen gebruiken waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten).

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Tapperuse Nederland B.V. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Een aantal service providers is gevestigd buiten de Europese Unie of heeft toegang tot persoonsgegevens van buiten de EU. Dit betreffen: Google, Facebook, Hubspot, Amazon hosting, allen gevestigd in de VS.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van je persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door Tapperuse Nederland B.V. onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt Tapperuse Nederland B.V. anderszins voor passende maatregelen.

De locaties waar je via onze dienst gebruik van kunt maken, krijgen toegang tot je naam, je 06-nummer, of je wel of niet hebt ingetapt en op welk tijdstip, om je recht op toegang tot de betreffende locatie te kunnen verifiëren. Wij hebben over deze toegang strikte afspraken met de operators gemaakt.

6. Beveiliging

We zullen je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze service providers verlangen dat deze de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

7. Inzagerecht en wijzigings- en andere verzoeken

Wij communiceren op diverse manieren met je, onder andere via e-mail en via onze app.

Je kunt je persoonsgegevens zelf aanpassen in de app en je kunt zelf op elk gewenst moment het door jou aangemaakte account verwijderen, conform onze Algemene Voorwaarden.  

Je hebt daarnaast het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kun je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). Je hebt onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar bestandsformaat van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. In geval van klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

We horen het graag wanneer je vragen hebt over dit privacy statement of over ons gebruik van je gegevens.

Tapperuse Nederland B.V..
Paulus Potterstraat 34
1071 DB Amsterdam
info@tapperuse.nl

We updaten dit statement van tijd tot tijd. Wanneer we dat doen, zullen we een nieuw statement publiceren in onze app en op onze website en, voor zover je een Tapperuse account en/of gastaccount hebt, een bericht hierover naar je app-inbox sturen.

Download hier: Tapperuse – Privacy Statement als PDF.